Yhdistyslaki


Yhdistyslaki määrää, miten yhdistys toimii ja mitkä ovat sen ja sen jäsenten oikeudet ja velvollisuudet. Säännöt ovat Yhdistyslain jatke.